Wyświetleń: 50132
Oferta

Przedsiębiorstwo świadczy usługi komunalne na rzecz bieżącego zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej, w tym m. innymi w zakresie.

 

-   usług pogrzebowych i cmentarnych (pochówki, przewozy karawanami, trumny itp.),

 

-   odbiór odpadów komunalnych i zarządzanie składowiskiem odpadów,

 

-   utrzymanie czystości i porządku oraz pielęgnacja terenów zieleni miejskiej,

 

-   transport, usługi sprzętowe i inne komunalne (...)